Auginkime draugiškus išradėjus !

PAKIS

 
PAKIS 
 
„Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas Lietuvos savivaldybėse“ 2011 - 1013 m. 
Įgyvendinant Projektą buvo sukurtas ir išbandytas naujas Pasirenkamojo vaikų ugdymo (PVU) finansavimo modelis, veikiantis principu „pinigai paskui vaiką“. Jis įgalina savivaldybes vieningai administruoti neformalųjį mokinių švietimą, valdyti duomenis apie mokinių pasirinktas ir lankomas veiklas bei skirstyti finansavimą pagal mokinių poreikius. Finansavimo modelio išbandymas projektą įgyvendinančiose savivaldybėse parodė, kad šis finansavimo modelis gerina PVU prieinamumą bei geografinę aprėptį ir sudaro sąlygas į neformaliojo švietimo veiklas įsitraukti didesniam mokinių skaičiui. Mes pristatėme neformalaus ugdymo programą “Robotika” 1 - 8 klasių moksleiviams. Paruošėme 40 mokytojų ir apmokėme 480 vaikų, 4-iuose Lietuvos savivaldybėse.
 

Partneriai