Auginkime draugiškus išradėjus !

Mūsų įmonė jau jau virš 10 metų specializuojasi vaikų ir  jaunimo mokymose, skirtuose gamtos pažinimo bei tiksliųjų mokslų kompetencijų ugdyme per smagias praktines veiklas. 

Šios veiklos susitelkė į STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) trumpinyje.

STEAM yra integruotas ir praktine veikla pagrįstas mokymas(-is). Tai paprastas būdas, padedantis vaikams pamokose įgijamas  žinias iš karto pritaikyti savo aplinkoje. STEAM užsiėmimuose matematika mokoma kartu su kitais mokslais (informatika, fizika, biologija, inžinerija, menai ir kt.). Sujungiant skirtingas mokslo šakas gautos žinios iš karto išbandomos praktiškai, o pati mokymo metodika parodo, kaip skirtingos disciplinos veikia kartu.

Kiekvienai amžiaus grupei LEGO® Education turi atskirus edukacinių sprendimų paketus: 

 Daugiau informacijos apie produktus ir lokalizuotus priedus-SIMPO.LT

Pradėjome nuo neformalaus švietimo veiklų vystymo per robotikos varžybas (www.fll.lt), būrelius (ww.robotikosakademija.lt), respublikinius renginius Lietuvos išradėjams (www.robotiada.lt).

Greitai supratome, kad pasaulis yra pilnas bendraminčių, ir, dalindamiesi savo patirtimi su jais  bendrai sukūrėme daug įvairių STEM projektų. 

Ir šiandieną kviečiame visus, kuriems rūpi kitoks, praktinis STEM švietimas, bendroms veikloms, naujiems projektams !

Čia pateikiame nuorodas į STEM projektus, kuriuose tikrai rasite sau kažko naujo...:

PAKIS - „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas Lietuvos savivaldybėse“ 

PATINKA -"Patrauklios informacinės technologijos kuria ateitį!”

Robotics2Coding - “Coding skill development using robotics for young Europeans”

STEAM2Robotics - „STEAM kompetencijų ugdymas neformaliojo švietimo pagalba taikant robotikos technologijas“

STEM2RoboticsMethotology - "Ugdymo metodų atitiktis STEM gebėjimų plėtotei"

Language-stem2K4 - 4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant LEGO metodika grindžiamą integruotą ugdymo turinį

Bricks4math - kuriu,konstruoju, atrandu matematiką su LEGO®

STEM4Kids - STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose

 

DAUGIAU APIE STEAM PRODUKTUS

STEAM PRODUKTŲ PARDUOTUVĖ

 

 

 

 

Partneriai