Auginkime draugiškus išradėjus !

Naujienos

Mokymai:-dirbtuvės mokytojams, kaip naudoti WeDo 2.0 rinkinius kartu su integruotu vadovėliu Vaivorykštė Panemunės progimnazijojee

2019. 02. 18

Specialūs Mokymai:-dirbtuvės mokytojams, kaip naudoti WeDo 2.0 rinkinius kartu su integruotu vadovėliu Vaivorykštė

Programos tikslas

Teorinių žinių gilinimas ir praktinių įgūdžių formavimas dirbant integruotai.

Susipažinimas su pradinio ugdymo metodikos naujovėmis bei galimybėmis papildyti integruotą ugdymą.

Programos uždaviniai

  • Skatinti mokytojus drąsiau remtis integruoto ugdymo metodika.
  • Supažindinti su konkrečių mokomųjų dalykų integracija.
  • Aptarti integruoto ugdymo apibendrinamųjų projektų galimybes bei svarbą.
  • Pristatyti galimybes naudoti gamtamokslinių tyrimų įrangą integruotame ugdyme.
  • Praktiškai pabandyti susieti formalųjį ir neformalųjį ugdymą remiantis robotika.
  • Pasidalinti mokytojų, dirbančių su integruoto ugdymo vadovėliais, gerąja patirtimi.

Programos turinys (temos, valandos)

Eil.

Nr.

Temos

Valandų skaičius

Atsiskaitymo forma

(parengtas produktas)

1.

Pasaulio pažinimo medžiaga – integruoto ugdymo pagrindas. Dalykinių ir bendrųjų gebėjimų sąsajos

30 min

 

2.

Skaitymo gebėjimų ugdymas mokant integruotai

40 min

 

3.

Apibendrinamųjų projektų realizacija remiantis simuliacinių žaidimų metodika

40 min

 

4.

Gamtamoksliniai tyrimai integruotame ugdyme

40 min

 

5.

Robotika integruotame ugdyme

60 min.

Praktinis užsiėmimas

6.

Apibendrinimas: gerosios patirties pasidalijimas

30 min

 

Iš viso:

240 min

 

 

Partneriai