Auginkime draugiškus išradėjus !

Naujienos

Seminaras „Integruota pamoka. Mitas ar realybė?“

2020. 02. 12

Integruotas ugdymas – šiuolaikiškas metodas, pagrįstas mokomųjų dalykų jungimu pagal temas, reiškinių tyrimu ir aptarimu (teminiu integravimu). Integruotas ugdymas leidžia sudaryti vientisą pasaulio vaizdą, susieti dalykinius gebėjimus (apimamos visos pradinio ugdymo disciplinos) ir bendruosius gebėjimus – vaiko saviraišką, bendravimo įgūdžius, mokėjimą mokytis, kūrybiškumą ir kt. Mokomųjų dalykų integravimas ypač svarbus pradiniu ugdymo tarpsniu, nes šio amžiaus mokiniai suvokia aplinką kaip nedalomą visumą.


Taigi, „Vaivorykštė“ – integruoto ugdymo sprendimas, naujas požiūris į vaiką ir jo mokymo(si) procesą. Vadovėliai leidžia dirbti nuosekliai ir sistemiškai, kasdien integruojant skirtingas disciplinas ir kartu metodiškai rišliai ugdant skirtingų dalykų. Mokomoji medžiaga susisteminta pagal kiekvienos savaitės temą, mėnesio pabaigoje išmokimas apibendrinamas projektine veikla.


Kita renginio dalis – tai įžanginė patirtinė ir įkvepianti pamoka mokytojams, kurią pravedė Saulius Vasiliauskas – informacinių technologijų bendrovės „Baltic Orbis“ generalinis direktorius, VšĮ „Robotikos akademija“ įkūrėjas, ir Rimantas Burnickis, šios įmonės pardavimų vadovas. Mokytojams buvo suteikta praktinė galimybė susipažinti su LEGO education įtraukiančio integruoto mokymosi sprendimais.

Šio kompleksinio mokymosi esmė ta, kad naudojant LEGO kaladėlių sistemą kartu su programine įranga, vaikai natūraliai, lengvai ir linksmai mokosi programavimo, ugdosi STEAM (mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos, kūrybiškumo), problemų sprendimo kompetencijas, kritinį mąstymą. Pristatyta metodika labai gerai dera su integruotu ugdymu bei lengvai įdiegiama į esamas mokymo programas, ji padaro mokymąsi praktišku ir realiu, įkvepia vaikus tirti, modeliuoti, projektuoti, formuoja jų bendradarbiavimo įgūdžius.


Komplektą sudaro LEGO kaladėlių sistema kartu su programine įranga, mokytojo knyga, pamokų planai, skaitmeninė platforma mokytojams. Mokytojams apsisprendus diegti naujoves, jiems bus organizuoti specialūs mokymai.
Pristatyme dalyvavusi savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, viena iš naujovių diegimo iniciatorių, dėkodama svečiams, pakvietė mokytojus kurti ateities mokyklą jau šiandien, padrąsino juos vardan kitos švietimo kokybės būti atviriems pokyčiams, paskatino diegti šias inovacijas bei patikino apie Visagino savivaldybės mero Erlando Galaguzo ir Visagino savivaldybės visokeriopą palaikymą ir pagalbą įgyvendinant pažangias švietimo idėjas.

 

Aleksandra Grigienė išsakė viltį, kad jau nuo kitų mokslo metų mokyklose atsiras bent po vieną mokytoją, prisiimsiantį šį iššūkį, o mokyklų vadovai juos palaikys ir sudarys sąlygas dirbti kitaip.

Partneriai