Grow the Future Inventor today!

Projektai

Aktyviai dalyvaujame tarptautiniuose projektuose ir ieškome partnerių tolesniam bendradarbiavimui 
 
"PATINKA"
 
"Patrauklios informacinės technologijos kuria ateitį!” 2013 - 2015 m. - projektas skirtas mokytojams ir moksleiviams Lietuvos regionuose ugdyti kūrybinius įgūdžius naudojant informacines technologijas per STEM temų mokymą. Mes pristatėme neformalaus ugdymo programą “Robotika” 1 - 8 klasių moksleiviams. Per du projekto įgyvendinimo etapus mes parengėme 80 robotikos mokytojų ir pasiekėme per 1000 vaikų daugiau nei 10-yje Lietuvos savivaldybių. 
 
PAKIS 
 
„Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas Lietuvos savivaldybėse“ 2011 - 1013 m. 
Įgyvendinant Projektą buvo sukurtas ir išbandytas naujas Pasirenkamojo vaikų ugdymo (PVU) finansavimo modelis, veikiantis principu „pinigai paskui vaiką“. Jis įgalina savivaldybes vieningai administruoti neformalųjį mokinių švietimą, valdyti duomenis apie mokinių pasirinktas ir lankomas veiklas bei skirstyti finansavimą pagal mokinių poreikius. Finansavimo modelio išbandymas projektą įgyvendinančiose savivaldybėse parodė, kad šis finansavimo modelis gerina PVU prieinamumą bei geografinę aprėptį ir sudaro sąlygas į neformaliojo švietimo veiklas įsitraukti didesniam mokinių skaičiui. Mes pristatėme neformalaus ugdymo programą “Robotika” 1 - 8 klasių moksleiviams. Paruošėme 40 mokytojų ir apmokėme 480 vaikų, 4-iuose Lietuvos savivaldybėse.
 
 
InoConnect
  
UAB „Baltic Orbis“ – informacinių technologijų ir mokymo paslaugų įmonė, teikianti IT paslaugas ir konsultacijas, integruotų tinklų projektavimą ir diegimą, vykdanti mokymus ir konsultacijas.
Siekiant išlikti konkurencinga įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas. Todėl būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje. 
Projekto metu planuojama dalyvauti penkiuose renginiuose.
Projekto įgyvendinimui skirta 9848,49 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „InoConnect“.
 

Partneriai