Auginkime draugiškus išradėjus !

"InoConnect"

Projektas pagal ES priemonę „InoConnect“

 

 

Įgyvendinamas projektas pagal ES priemonę „InoConnect“

 

UAB „Baltic Orbis“ – informacinių technologijų ir mokymo paslaugų įmonė, teikianti IT paslaugas ir konsultacijas, integruotų tinklų projektavimą ir diegimą, vykdanti mokymus ir konsultacijas.

Siekiant išlikti konkurencinga įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų – MTEPI – veiklas ir paslaugas. Todėl būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje.

Projekto metu dalyvauta penkiuose renginiuose – „Lithuanian ICT sector company mission to South Denmark“, Danijos Karalystė; „Lithuanian ICT sector company mission to Bett Show 2018–2019“, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė; „Outgoing multisectoral company mission of Lithuania SME’s to Latvia“, Latvijos Respublika; „Keep pace with Robotics and China – A Culture Journey to Shanghai for European SMEs in the Sector of Robotics“, Kinijos Liaudies Respublika.

Įgyvendinto projekto dėka pasirašytas susitarimas su tarptautiniais partneriais iš Ukrainos Respublikos.

Projekto įgyvendinimui skirta 9,8 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „InoConnect“.

 

Partneriai