Auginkime draugiškus išradėjus !

4 KLASĖS MOKINIŲ RAŠTINGUMO GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS TAIKANT LEGO METODIKA GRINDŽIAMĄ INTEGRUOTĄ UGDYMO TURINĮ

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0004

Projekte ,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant lego metodika grindžiamą integruotą ugdymo turinį" siekiama pagerinti ketvirtų klasių mokinių rašymo įgūdžius, taikant inovatyvias mokymo priemones ,,Lego WeDo 2.0" bei ,,Lego story", kurios dar Lietuvoje nebuvo taikytos formaliajame ugdyme. Projekto metu mokslininkai sukurė metodinę medžiagą mokytojams, kaip organizuoti pamokas sujungiant technologinę dalį (šiuolaikines mokymo priemones), gamtamokslinį-socialinį ugdymo turinį ir rašymo įgūdžių tobulinimą, kuria gali naudotis visi Lietuvos pradinių klasių mokytojai. Projektu siekiama:

1. Pagerinti 5-10 procentų ketvirtų klasių mokinių lietuvių kalbos rašymo įgūdžius.

2. Išmokti dirbti su šiuolaikinėmis Lego mokymo priemonėmis ir išbandyti naują mokymo metodiką kaip gerinti mokinių rašymo įgūdžius per integruotą ugdymo turinį.

3. Sukurti naują mokymo metodiką, integruojančią gamtamokslinį-socialinį ugdymą, paremta inovatyvia, Lietuvoje formaliajame ugdyme netaikyta Lego mokymosi metodika, tinkamą taikyti rašymo įgūdžiams tobulinti.

4. Išbandyti naują metodiką ir parengti detalius pamokų planus, kuriais galėtų vadovautis kitų mokyklų mokytojai, norintys mokyti vaikus pagal šią metodiką.

5. Aprūpinti mokyklas šiuolaikinėmis Lego priemonėmis, prilygstančiomis mažoms laboratorijoms.

 

Atsisiųsti pamokų planus

Partneriai